Næringseiendommer

Tiangruppen er en profesjonell utvikler og eier av næringseiendommer i Nord-Norge. Vi tilbyr alle driftstjenester og lager fleksible leiekonsepter tilpasset våre leietakere.

Helseeiendommer

Tiangruppens kjernevirksomhet er helse og omsorgstjenester, derfor er det investert i en betydelig portefølje av eiendommer som er spesielt tilpasset dette formålet for eget bruk og for eksterne leietakere.