Eiendomsfakta

Boligformål
Helse
Bygningstype(r)
Leiligheter, Skole
Byggeår
1960
Areal
0 m²

Seida

Eiendommen på Seida er en tidligere barne- og ungdomsskole og ble kjøpt av Tian Eiendom i 2017. Deler av bygningsmassen er blitt revet, mens de resterende bygningene består av tidligere klasserom, basseng, gymsal, kontorer og verksted/lagerrom.

På eiendommen er det også et bolighus, bestående av 2 leiligheter.

Byggene er prosjektert for bruk i helse og omsorg.