Team Tian

Tian Helse har ett tett samarbeid med Team Tian som er del av Tiangruppen, og har et formål om å gi et tilbud til mennesker som av ulike grunner har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, for å gi dem en «ny start».

Arbeidsvilje med mål om personlig utvikling

Team Tian har et tett samarbeid med bl.a. NAV, Din Utvikling og Inko, med oppgave å kartlegge arbeidsevne.

Team Tian bestreber seg på å se hvert enkelt menneske og har god forståelse for at mennesker kan ha en vanskelig og sårbar situasjon.

Team Tian stiller klare forventninger, og gir muligheter til å jobbe målrettet sammen med jobbsøkerne med forskjellige oppgaver, slik at de finner hva som er mest egnet for hver enkelt jobbsøker.

Mestring, vekst, tilhørighet og trivsel er i fokus og prioritert i Team Tian.
Tian Helse vil i samarbeid med Team Tian tilstrebe å ha Team Tian avdelinger tilknyttet alle våre enheter.

Team Tian er en arbeidsvillig gjeng som kan ta på seg varierte oppdrag på kort varsel. Vi har gode referanser og kan samarbeide på korte eller lengre avtaler.

Tjenester og kompetanse vi leverer:

  • Erfaren tømrer med fagbrev
  • Byggmester og ingeniør
  • Riving, rydding, sjauing etc.
  • Vaktmestertjenester og drift av eiendom
  • Lang erfaring med saging og boring i betong/asfalt
  • Gode referanser fra profesjonelle aktører
  • Vi stiller på kort varsel til lange og korte oppdrag

Tom Helge Birkestrand

Leder
Team Tian

Team Tian vant inkluderingsprisen for 2019 av Inko i Harstad med følgende begrunnelse, følg linken: