Tian Helse Eiendom

Tiangruppens kjernevirksomhet er helse og omsorgstjenester, derfor er det investert i en betydelig portefølje av eiendommer som er spesielt tilpasset dette formålet for eget bruk og for eksterne leietakere.