Tian Næringseiendom

Tiangruppen er en profesjonell utvikler og eier av næringseiendommer i Nord-Norge. Vi tilbyr alle driftstjenester og lager fleksible leiekonsepter tilpasset våre leietakere.