• STERK & AMBISIØS


Tiangruppen AS | Storåkern 11 | 9411 Harstad | post@tiangruppen.no | Org. nr.: 990 982 228

Tian Holding

er et godt etablert investerings og forvaltningsselskap med hovedkontor i Harstad. Selskapet har sin virksomhet konsentrert innen eiendom, finansinvesteringer og enkeltinvesteringer i forskjellige bransjer og disponerer en betydelig kapitalbase og har ambisiøse mål for fremtiden.

Tian Omsorgseiendom

har pr i dag 5 ansatte i hel- og deltidstillinger. Selskapet forvalter ca 37.000 kvadratmeter eiendom fra Finnmark i nord til Sørlandet i sør, fordelt på langsiktige og strategiske leietakere. En større del av eiendomsporteføljen er knyttet til virksomhet innen helse og omsorgssektoren.

Sammen med nære samarbeidspartnere videreutvikler og anskaffer vi eiendommer av strategisk beliggenhet. Vårt mål er gjennom profesjonelt og nært samarbeid å gi våre leietakere konkurransedyktige og gode vilkår som gjør at vi sikrer kvalitet og trygghet i hele verdikjeden.

Se våre eiendommer:
TIAN Eiendom AS  //  TIAN Eiendom Børgefjell AS  //  TIAN Eiendom Salangen AS
TIAN Eiendom Gimsøy  //  TIAN Eiendom Bjørkhol AS  //  TIAN Eiendom Kløverhagen AS
TIAN Eiendom Bjørnang AS  //  TIAN Eiendom Rødbergodden AS

For fyldige prospekt av eiendommer kontakt morten@tiangruppen.no

TIAN Omsorgseiendom AS

TIAN Eiendom Børgefjell

TIAN Eiendom Salangen

TIAN Eiendom Bjørkhol

TIAN Eiendom Kløverhagen

TIAN Eiendom Bjørnang

TIAN Eiendom Rødbergodden

TIAN Eiendom Gimsøy

Tian Næringsseiendom

har pr i dag 5 ansatte i hel- og deltidstillinger. Selskapet forvalter ca 37.000 kvadratmeter eiendom fra Finnmark i nord til Sørlandet i sør, fordelt på langsiktige og strategiske leietakere. En større del av eiendomsporteføljen er knyttet til virksomhet innen helse og omsorgssektoren.

Sammen med nære samarbeidspartnere videreutvikler og anskaffer vi eiendommer av strategisk beliggenhet. Vårt mål er gjennom profesjonelt og nært samarbeid å gi våre leietakere konkurransedyktige og gode vilkår som gjør at vi sikrer kvalitet og trygghet i hele verdikjeden.

Se våre eiendommer:
TIAN Kanebogen AS  //  TIAN Storåkeren AS

For fyldige prospekt av eiendommer kontakt morten@tiangruppen.no

TIAN Næringseiendom Kanebogen

Kanebogen AS eier bygget kjent som Hydrobygget, dette bygget var et svært påkostet bygg i sin tid og fungerte som hovedkvarter for Norsk Hydro i Nord-Norge. Norsk Hydro fusjonerte med Statoil i 2006/07 og bygget har i ettertid vært eid av Industriforsikring og Kanebogen Holding AS.

Tiangruppen overtok bygget i august 2016 og oppgraderer bygget høsten 2017 til et topp moderne kontorbygg etter dagens krav. Fra januar 2018 flytter AkerBP inn i 3. etasje i bygget og på mange måter er ringen sluttet i oljebransjen.

Bygget har i dag ledige lokaler i 1. etasje, en topp moderne næringshage står klar til små og mellomstore aktører som vil ha gode lokaler i et bygg med kantine og fantastiske uteområder. Vi har også ledig en dedikert fløy  på ca. 200 kvm som ligger idyllisk plassert mot nord.

TIAN Næringseiendom Medkila

Tian Holding AS kjøper 1. november 2017 Statoilbygget i Medkila og har som ambisjon å danne et kraftsentrum for helse og næringsutvikling sør for Harstad. Bydelen sør for Harstad er svært spennende med stor vekst i befolkning og nærheten til utbyggingen som skjer på Evenes Flystasjon.

Det er planlagt mange boligenheter i umiddelbar nærhet til bygget og totalt mange hundre i området fra Kanebogen til Kilbotn. Bygget har gode kollektivforbindelser, 200 parkeringsplasser i garasjeanlegg og et innbydende fellesareal som ligger midt i sentrum i Medkila. Harstadpakken avslutter i oktober 2017 ny kollektivtrasè, gangfelt og sykkelfortau mot sør.

Bygget har ca. 9000 kvm eksklusive kontorlokaler og kan enkelt tilpasses de fleste bransjer.

Kontakt oss

MORTEN SØRGÅRD  //  Administrerende direktør  //  morten@tiangruppen.no  //  +47 411 29 060
MONA THRANE SØRGÅRD  //  Partner  //  mona@tiangruppen.no  //  +47 412 86 216
KARL AKSEL VIK  //  Styreleder  //  karl.vik@tiangruppen.no  //  +47 917 81 830
BJØRN ISAKSEN  //  Prosjektleder eiendom  //  bjorn@tiangruppen.no  //  +47 404 94 000
JAN ROAR KRISTIANSEN  // Prosjektleder eiendom  //  jan@tiangruppen.no  //  +47 918 66 420
TOM HELGE BIRKESTRAND  //  Anleggsleder bygg  //  tomhelge@tiangruppen.no  //  +47 916 21 526
RAGNA-SOLVEIG SIMONSEN  //  Regnskapsfører  //  ragnasolveig@tiangruppen.no  //  +47 991 61 604

Til leie

Eksklusivt styrerom i Storåkeren 11 ferdigstilles høsten 2017
Leies ut på forespørsel, kontakt post@tiangruppen.no /Telefon 991 11 222 for leie

Naust/bryggehus i Storåkeren 11
Møte/festlokale over 2 etasjer i Kanebogen leies ut, egner seg svært godt til møter og selskap inntil 30 personer. 2. etasje med møteroms-oppsett og 1. etasje med sofagrupper. Nydelig uteområde. Kontakt post@tiangruppen.no /Telefon 991 11 222 for leie

Rosenlund Park, Løten, Hedmark
Tidl. Løten gamles hjem, bygd i 1915 og har de siste år fungerte som overnattingssted. En sjarmerende herregård i svært vakre omgivelser i Løten Kommune. Bygget er totalt 1000 kvm over 4 plan og kan utnyttes til flere forskjellige formål. Stor eiendom.

Storåkeren 11 (tidl. Hydrobygget) Harstad, Troms
Næringshage med totalt 25 kontorplasser, 20 ledige plasser i helt nyoppussede lokaler.
Egen fløy på 200 kvm m/mulighet for egen inngang. Nærhet til kantine og flott beliggenhet v/havet.

Mølnholtet 42, (tidl. Statoilbygget) Harstad, Troms
Kontorarealer fra 100 til 2000 kvm ledig for utleie, parkering under tak, kantine, flotte felles og uteområder. Høy standard!
Datahall inntil 200 kvm med aggregat på 750 kVA, batteribank og slokkeanlegg. Separate føringsveier for fibertilknytning. Kanskje en av Nord-Norges mest oppegående datarom, klar til bruk! Rigg med 490 kvm over to plan, næringshage for håndverkere. Gode parkeringsmuligheter.

Seida Skole, Tana, Finnmark
Tidl. skole under utvikling til leiligheter småhusbebyggelse. I 2018/19 utvikler vi 8 leiligheter med umiddelbar nærhet til basseng/gymsal.

Ledig stilling

Økonomisjef Tiangruppen

Vi søker etter en faglig sterk, strukturert og forretningsorientert økonomisjef til konsernet Tiangruppen. Som økonomisjef vil du ha totalansvar for selskapenes økonomi- og regnskapsfunksjon, ha en sentral rolle i konsernet og bidra sterkt til å sikre konsernets og de enkelte selskaper sine målsetninger. For å lykkes i stillingen kreves det gode evner til å kombinere strategisk tenkning med gjennomføring av operative oppgaver. Du vil arbeide tett med konsernets leder og således være en nøkkelperson i arbeidet med å utvikle selskapet videre. Økonomisjef rapporterer til administrerende direktør og inngår i selskapets ledergruppe.

Les mer om stillingen her